Gói cước MOBIPHONE:
Dành cho cá nhân:

1. Gói M69:

- Cước tháng: 118.000 đồng (đã bao gồm thuê bao 49.000)
- Không giới hạn 10 phút cho mỗi cuộc gọi.
- Số phút miễn phí trong tháng (chu kỳ cước): 1000 phút.
- Phạm vi gọi miễn phí: Nội mạng Mobifone và Cố định VNPT trên toàn quốc.

2. Gói M179:

- - Cước tháng: 228.000 đồng (đã bao gồm thuê bao 49.000)

- Không giới hạn 10 phút cho mỗi cuộc gọi.

- Số phút miễn phí trong tháng (chu kỳ cước): 1000 phút gọi nội mạng Mobiphone và cố định VNPT toàn quốc.

- 170 phút gọi cho các mạng trong nước.

3. Gói M101:

- - Cước tháng: 150.000 đồng (đã bao gồm thuê bao 49.000)

- Không giới hạn 10 phút cho mỗi cuộc gọi.

- Số phút miễn phí trong tháng (chu kỳ cước): 1000 phút gọi nội mạng Mobiphone và cố định VNPT toàn quốc.

- 60 phút gọi cho các mạng trong nước.